MICRO BIO -Men vi sinh xử lý nước và đáy ao

☘️☘️MICRO BIO☘️☘️ ???? MEN VI SINH XỬ LÝ ĐÁY Thành phần -Bacillus tổng số (B. megaterium, B. polymyxa, B. subtilis, B. licheniformis): 2x10^9 CFU/g Công dụng: - Ổn định chất lượng nước và cân ...

MICRO BIO  -Men vi sinh xử lý nước và đáy ao
Mua bán rao vặt

☘️☘️MICRO BIO☘️☘️ ???? MEN VI SINH XỬ LÝ ĐÁY Thành phần -Bacillus tổng số (B. megaterium, B. polymyxa, B. subtilis, B. licheniformis): 2x10^9 CFU/g Công dụng: - Ổn định chất lượng nước và cân ...