Rulo cuốn cáp điện ALM 420 3 Koreel Korea

RULO CUỐN CÁP ĐIỆN  ALM-420-3 - Koreel Korea Rulo cuốn cáp điện - Kiểu quay tay Moden: ALM-420-3 Chiều dài cáp cuốn lớn nhất: 20 m Cáp điện lớn nhất: VTC 4.0 SQx 3C Công suất tối đa: ...

Rulo cuốn cáp điện ALM 420 3 Koreel Korea
Mua bán rao vặt

RULO CUỐN CÁP ĐIỆN  ALM-420-3 - Koreel Korea Rulo cuốn cáp điện - Kiểu quay tay Moden: ALM-420-3 Chiều dài cáp cuốn lớn nhất: 20 m Cáp điện lớn nhất: VTC 4.0 SQx 3C Công suất tối đa: ...