Top 10 bài hát gây xúc động dành cho mùa Vu Lan 2019

Xuất phát từ sự tích về Đại Đức Mục Kiền Liên (một trong 2 đại đệ tử của Phật Thích Ca) với lòng đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu là một ngày lễ quan trọng...

Top 10 bài hát gây xúc động dành cho mùa Vu Lan 2019
Mua bán rao vặt

Xuất phát từ sự tích về Đại Đức Mục Kiền Liên (một trong 2 đại đệ tử của Phật Thích Ca) với lòng đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu là một ngày lễ quan trọng...