Top 10 thành phố đa dạng về văn hóa nhất thế giới

Theo Dân trí - Từ Úc, Brazil đến Singapore và Hoa Kỳ, có nhiều thành phố mà tại đó du khách có thể khám phá thế giới - hoặc ít nhất một phần nhỏ của thế giới.

Top 10 thành phố đa dạng về văn hóa nhất thế giới
Mua bán rao vặt

Theo Dân trí - Từ Úc, Brazil đến Singapore và Hoa Kỳ, có nhiều thành phố mà tại đó du khách có thể khám phá thế giới - hoặc ít nhất một phần nhỏ của thế giới.