Tuyển gấp Quản lý nhà hàng Hàn Quốc

Mô tả công việc - Quản lý điều hành nhà hàng: Hoạt động kinh doanh, setup, quảng bá, tiếp thị, đào tạo và quản lý nhân viên. - Theo dõi hoạt động chăm sóc khách hàng, tư vấn, tiếp nhận phản hồi ...

Tuyển gấp Quản lý nhà hàng Hàn Quốc
Mua bán rao vặt

Mô tả công việc - Quản lý điều hành nhà hàng: Hoạt động kinh doanh, setup, quảng bá, tiếp thị, đào tạo và quản lý nhân viên. - Theo dõi hoạt động chăm sóc khách hàng, tư vấn, tiếp nhận phản hồi ...