Tuyển lập trình viên website

[Mô tả công việc:] - Xây dựng các website hệ thống theo yêu cầu đối tác. - Triển khai các website trên nền tảng ngôn ngữ PHP. [Yêu cầu công việc:] - Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ...

Tuyển lập trình viên website
Mua bán rao vặt

[Mô tả công việc:] - Xây dựng các website hệ thống theo yêu cầu đối tác. - Triển khai các website trên nền tảng ngôn ngữ PHP. [Yêu cầu công việc:] - Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ...