Đăng ký viết bài chủ đề "bí mật của omega k"

Đăng ký viết bài chủ đề "bí mật của omega k"

Bí mật của omega k

 • Các bạn hãy tìm hiểu trên internet để viết môt bài viết bao gồm các "bí mật của omega k".​
Nhuận bút

40000

Điều kiện tham gia
 • Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "bí mật của omega k"​
 • Phải Đăng ký tiêu đề bài viết để duyệt trước khi viết bài. 
 • Hướng dẫn: https://top.trangdangtin.com/blog/huong-dan-dang-ky-viet-bai-topshare-theo-yeu-cau-nhan-nhuan-but-cao-25.html
 • Topshare duyệt bài viết của tác giả theo tiêu chí đánh giá nhuận bút bài viết trên Topshare.

 • Sau khi bài viết được duyệt tác giả có thể mang link bài viết đã đăng ký đó gửi lại vào website để BQT Topshare sẽ tiến hành đánh giá và trả thưởng nhuận bút bài viết dự thi vào tài khoản Bonus của các tác giả.

 • Nhuận bút thưởng sẽ được nhận bằng với mức nhuận bút mà bài viết được trả.

 • Tiền nhuận bút thưởng sẽ được cộng vào tài khoản Bonus của tác giả trong vòng 1 tuần kể từ khi kết chủ đề được yêu cầu.

Từ khóa

bí mật của omegak, omega k

Những việc cần làm
 • Tìm hiểu kỹ đề tài này trên mạng internet, không trùng lặp với các website khác
 • Bạn hãy viết bài dạng top về chủ đề "bí mật của omega k"
 • Chỉ chọn danh mục Truyện cho bài viết chủ đề "bí mật của omega k"
 • Bài viết tối thiểu 1500 Từ.
 • Tên hình ảnh bài viết phải được lưu theo chủ đề
 • Đảm bảo từ 10 Top List trở lên trong bài viết và phải đạt chuẩn theo qui định của Top Share. 
 • Các top list trong bài không trùng lặp với một số bài hiện tại.
 • Có video minh họa cho bài viết là một lợi thế.
 • Có thể sẽ có nhiều bạn đăng ký viết bài này nhưng BQT chỉ chọn 1 bài đạt để trả nhuận bút cao, những bạn còn lại sẽ hưởng mức nhuận bút thông thường.

Chiến dịch đã hết hạn ứng tuyển, vui lòng chọn chiến dịch khác tại đây.