Đăng ký viết bài nhuận bút cao " Top mẫu print templates "

Đăng ký viết bài nhuận bút cao " Top mẫu print templates "

 

Quy định các CTV lưu ý cho bài viết này: 

- Tất cả các sản phẩm đều lấy từ link: https://elements.envato.com/graphic-templates/print-templates/wutip 

- Chỉ sử dụng các sản phẩm có trong link để viết bài.

- Phân loại sản phẩm cụ thể để viết thành bài top. 

- Yêu cầu tối thiểu 15 top list. 

- Nhấp vào link trên và chọn mẫu sản phẩm. 

- Các CTV nên chọn những mẫu sản phẩm tiêu biểu, nổi bật cho bài viết.

- Bắt buộc các CTV phải dán link sản phẩm mà bạn đã chọn vào vị trí "Nhập link nguồn" của từng toplist tương ứng mà bạn chọn cho bài viết.

Ví dụ:

Top 1: Organic Food/ Set Template

Nhập link nguồn: https://elements.envato.com/organic-food-set-template-N89HX5

 

Nhuận bút

Nhuận bút thông thường theo tiêu chí đánh giá của Topshare + Bonus 20.000 VNĐ

Điều kiện tham gia
 • Phải Đăng ký tiêu đề bài viết để duyệt trước khi viết bài. 
 • Tiêu đề yêu cầu phải có từ "Nhất" 
 • Tối thiểu 15 top list để được duyệt.
 • Hướng dẫn: https://top.trangdangtin.com/blog/huong-dan-dang-ky-viet-bai-topshare-theo-yeu-cau-nhan-nhuan-but-cao-25.html
 • Nếu tiêu đề bài viết mình đăng ký đã được duyêt tác giả cần thực hiện viết bài và cần gửi bài viết hoàn thành đến Topshare trong thời gian quy định: trong vòng 48 tiếng.
 • Topshare duyệt bài viết của tác giả theo tiêu chí đánh giá nhuận bút bài viết trên Topshare.
 • Sau khi bài viết được duyệt tác giả có thể mang link bài viết đã đăng ký đó gửi lại vào website để BQT Topshare sẽ tiến tiến hành đánh giá và trả thưởng nh
Từ khóa

 print templates, poster mockup, Print Mockup, Graphics, Templates, Free Design Templates, Print templates free download, free templates, print templates free

Những việc cần làm
 • Tìm hiểu kỹ các sản phẩm có trong link nguồn mà Top Share đã cung cấp và viết bài.
 • Chỉ chọn danh mục "THIẾT KẾ" cho bài viết này.
 • Bài viết tối thiểu 1500 Từ.
 • Tên hình ảnh bài viết phải được lưu theo chủ đề.
 • Đảm bảo từ 15 Top List trở lên trong bài viết và phải đạt chuẩn theo qui định của Top Share. 
 • Các top list trong bài không trùng lặp với một số bài hiện tại.
 • Có thể sẽ có nhiều bạn đăng ký viết bài này nhưng BQT chỉ chọn 1 bài đạt để trả nhuận bút cao, những bạn còn lại sẽ hưởng mức nhuận bút thông thường.

Chiến dịch đã hết hạn ứng tuyển, vui lòng chọn chiến dịch khác tại đây.