Thông báo mới! TOP SHARE

Top 50 mã tiền điện tử có giá trị và đáng mua nhất hiện nay

  • 1,838 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

Tiền điện tử được chia thành nhiều loại như tiền điện tử pháp định được trao đổi dễ dàng và mua bán sản phẩm quả internet như ví Momo, tiền ảo, tiền mã hóa,...Bài viết này xếp hạng 50 loại tiền điện tử hàng đầu được tính theo vốn hóa thị trường (vốn hóa thị trường = tổng nguồn cung lưu hành * giá của mỗi đồng tiền). Dữ liệu tăng giảm của tiền điện tử theo danh sách Top List này được cập nhật lên xuống mỗi ngày. Nếu bạn đang mới bắt đầu tìm hiểu về tiền ảo, tiền điện tử thì nên truy cập để xem danh sách này hàng ngày.

1

Bitcoin

Vote
50%

Market Cap: $879691671820.00 USD
Current Price: $46755.00 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.25%
1-Day Price Change: ▲ 0.54%
30-Day Price Change: ▲ 42.2%
1-Year Price Change: ▲ 295.65%

2

Ethereum

Vote
33%

Market Cap: $381465514867.00 USD
Current Price: $3250.92 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.15%
1-Day Price Change: ▲ 0.8%
30-Day Price Change: ▲ 62.74%
1-Year Price Change: ▲ 660.47%

3

Cardano

Vote
0%

Market Cap: $70115479916.00 USD
Current Price: $2.18 USD

1-Hour Price Change: ▲ 0.66%
1-Day Price Change: ▲ 9.12%
30-Day Price Change: ▲ 72.68%
1-Year Price Change: ▲ 1466.72%

4

Tether

Vote
0%

Market Cap: $63536009549.00 USD
Current Price: $1.00 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.05%
1-Day Price Change: ▲ 0.12%
30-Day Price Change: ▼ -0.2%
1-Year Price Change: ▼ -0.04%

5

Binance Coin

Vote
17%

Market Cap: $62767600205.00 USD
Current Price: $405.62 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.22%
1-Day Price Change: ▲ 2.18%
30-Day Price Change: ▲ 31.09%
1-Year Price Change: ▲ 1763.98%
Source: , Last updated: April 1, 2021 at 08:12:18

Tears in Heaven