Cần tuyển 5 Bác sĩ Nha khoa và 10 Phụ tá Nha khoa

Cần tuyển 5 Bác sĩ Nha khoa và 10 Phụ tá Nha khoa  Cần tuyển 5 Bác sĩ Nha khoa ( lương 25 triệu trở lên.Ký hợp đồng xong được đi đào tạo tại Hàn Quốc luôn ).Và 10 Phụ tá Nha khoa lương 7 ...

Cần tuyển 5 Bác sĩ Nha khoa và 10 Phụ tá Nha khoa
Mua bán rao vặt

Cần tuyển 5 Bác sĩ Nha khoa và 10 Phụ tá Nha khoa  Cần tuyển 5 Bác sĩ Nha khoa ( lương 25 triệu trở lên.Ký hợp đồng xong được đi đào tạo tại Hàn Quốc luôn ).Và 10 Phụ tá Nha khoa lương 7 ...