Requests


Tất cả cá CTV đều có thể viết bài Top List với chủ đề được đề xuất với số lượng bài viết trong khoảng thời gian cố định. Sau khi hoàn thành các bạn chọn đăng ký để gửi bài dự thi và sẽ nhận nhuận bút cao hơn mức bình thường nếu bài viết được duyệt và đạt chuẩn. Chúc các bạn thành công hơn nữa.


No. Hình ảnh Nội dung Chủ đề Số lượng Thời gian
đăng ký
Thời gian
hoàn thành
Đăng ký
1

Đăng Ký Viết Bài Chủ Đề "Ứng dụng thuê xe"

Tất cả các CTV xem liên kết và tìm tư liệu trên internet để viết 1 bài top về chủ đề "Ứng dụng thuê xe"

Công nghệ 1 02-08-2022 05-08-2022
2

Đăng Ký Viết Bài Chủ Đề "Top Game nhập vai"

Tất cả các CTV xem liên kết và tìm tư liệu trên internet để viết 1 bài top về chủ đề "Top Game nhập vai"

Game 1 02-08-2022 06-08-2022
3

Đăng Ký Viết Bài Chủ Đề "Top Game MMORPG "

Tất cả các CTV xem liên kết và tìm tư liệu trên internet để viết 1 bài top về chủ đề "Top Game MMORPG "

Game 1 02-08-2022 06-08-2022
4

Đăng Ký Viết Bài Chủ Đề "Top Game Võ Hiệp"

Tất cả các CTV xem liên kết và tìm tư liệu trên internet để viết 1 bài top về chủ đề "Top Game Võ Hiệp"

Game 1 02-08-2022 06-08-2022
5

Đăng Ký Viết Bài Chủ Đề "Top Game Online PC"

Tất cả các CTV xem liên kết và tìm tư liệu trên internet để viết 1 bài top về chủ đề "Top Game Online PC"

Game 1 02-08-2022 05-08-2022
6

Đăng Ký Viết Bài Chủ Đề "Game Tiên Hiệp"

Tất cả các CTV xem liên kết và tìm tư liệu trên internet để viết 1 bài top về chủ đề "Game Tiên Hiệp"

Game 1 02-08-2022 05-08-2022
7

Đăng Ký Viết Bài Chủ Đề "Game Kiếm Hiệp"

Tất cả các CTV xem liên kết và tìm tư liệu trên internet để viết 1 bài top về chủ đề "Game Kiếm Hiệp"

Game 1 02-08-2022 05-08-2022
8

Đăng Ký Viết Bài Chủ Đề "Website vay tiền nhanh"

Tất cả các CTV xem liên kết và tìm tư liệu trên internet để viết 1 bài top về chủ đề "Website vay tiền nhanh"

Công nghệ / Website 1 31-07-2022 03-08-2022
9

Đăng Ký Viết Bài Chủ Đề Game Nhập Vai "Kiếm Thánh"

Tất cả các CTV xem liên kết và tìm tư liệu trên internet để viết 1 bài top về chủ đề game "Kiếm Thánh" 

Game 1 28-07-2022 01-08-2022
10

Đăng Ký Viết Bài Chủ Đề "Game Idle Heroes"

Tất cả các CTV xem liên kết và tìm tư liệu trên internet để viết 1 bài top về chủ đề game "Game Idle Heroes"

Game 1 28-07-2022 02-08-2022