Requests


Tất cả cá CTV đều có thể viết bài Top List với chủ đề được đề xuất với số lượng bài viết trong khoảng thời gian cố định. Sau khi hoàn thành các bạn chọn đăng ký để gửi bài dự thi và sẽ nhận nhuận bút cao hơn mức bình thường nếu bài viết được duyệt và đạt chuẩn. Chúc các bạn thành công hơn nữa.


No. Hình ảnh Nội dung Chủ đề Số lượng Thời gian
đăng ký
Thời gian
hoàn thành
Đăng ký
1

Đăng ký viết bài nhuận bút cao "Top 10 cuốn sách hay nhất mọi thời đại"

Tất cả các CTV có thể đăng ký viết bài danh mục " Phim" về "Top 10 cuốn sách hay nhất mọi thời đại"

Sách 1 06-12-2023 09-12-2023
2

Đăng ký viết bài nhuận bút cao "Top phim hay nhất về người cao tuổi"

Tất cả các CTV có thể đăng ký viết bài danh mục " Phim" về "Top phim hay nhất về người cao tuổi"

Phim 1 06-12-2023 09-12-2023
3

Đăng ký viết bài nhuận bút cao "Top phim ẩm thực hay nhất"

Tất cả các CTV có thể đăng ký viết bài danh mục " Phim" về " Top phim ẩm thực hay nhất"

Phim 2 06-12-2023 09-12-2023
4

Đăng ký viết bài nhuận bút cao "Top 10 khách sạn giá rẻ tại Hồ Tràm"

Tất cả các CTV có thể đăng ký viết bài danh mục " Du lịch" về "Top 10 khách sạn giá rẻ tại Hồ Tràm"

Du lịch 1 17-04-2023 21-04-2023
5

Đăng ký viết bài nhuận bút cao "Top 10 địa điểm tổ chức Team Building tại Hồ Tràm - Hồ Cốc"

Tất cả các CTV có thể đăng ký viết bài danh mục " Du lịch" về  "Top 10 địa điểm tổ chức Team Building tại Hồ Tràm - Hồ Cốc"

Du lịch 1 17-04-2023 21-04-2023
6

Đăng ký viết bài nhuận bút cao " Top mẫu ecommerce web templates "

Tất cả các CTV có thể đăng ký viết bài danh mục " Thiết Kế" về "Top mẫu ecommerce web templates "
Tất cả sản phẩm được lấy tại link : https://elements.envato.com/web-templates/ecommerce/sort-by-popular/pg-4

Thiết kế 2 09-11-2022 13-11-2022
7

Đăng ký viết bài nhuận bút cao " Top mẫu print templates "

Tất cả các CTV có thể đăng ký viết bài danh mục " Thiết Kế" về "Top mẫu print templates". 
Tất cả sản phẩm được lấy tại link : https://elements.envato.com/graphic-templates/print-templates/wutip

Thiết kế 2 09-11-2022 12-11-2022
8

Đăng ký viết bài chủ đề "kiếm thánh"

Tất cả các CTV xem liên kết và tìm tư liệu trên internet để viết 1 bài top về chủ đề "kiếm thánh"

Game 1 07-10-2022 10-10-2022
9

Đăng ký viết bài chủ đề "game kiếm hiệp hay"

Tất cả các CTV xem liên kết và tìm tư liệu trên internet để viết 1 bài top về chủ đề "game kiếm hiệp hay"

Game 1 07-10-2022 10-10-2022
10

Đăng ký viết bài chủ đề "liên quân"

Tất cả các CTV xem liên kết và tìm tư liệu trên internet để viết 1 bài top về chủ đề "liên quân"

Game 1 07-10-2022 10-10-2022