Huy hiệu thứ hạng

 • Legend 1

  Legend 1

  Thu nhập từ 0 đến 100 nghìn

  (Tự động)
 • Legend 2

  Legend 2

  Toplist đã có thu nhập từ 100.000 đến 1 triệu

  (Tự động)
 • Legend 3

  Legend 3

  Toplist đã có thu nhập từ 1 triệu đến 5tr

  (Tự động)
 • Legend 4

  Legend 4

  Toplist đã có thu nhập từ 5triệu+ đến 10tr

  (Tự động)
 • Legend 5

  Legend 5

  Toplist đã có thu nhập từ 10tr+ đến 40tr

  (Tự động)
 • Legend 6

  Legend 6

  Toplist đã có thu nhập từ 40tr+ đến 75tr

  (Tự động)
 • Legend 7

  Legend 7

  Toplist đã có thu nhập từ 75tr+ đến 125tr

  (Tự động)
 • Legend 8

  Legend 8

  Toplist đã có thu nhập từ 125tr+ đến 250tr

  (Tự động)
 • Legend 9

  Legend 9

  Elite Author 750tr

  (Tự động)

Huy hiệu về thời gian là thành viên của Topshare

 • 1 Năm

  1 Năm

  Dành cho tài khoản người đăng tin từ 1 - 12 tháng

  (Tự động)
 • 2 Năm

  2 Năm

  Dành cho tài khoản người đăng tin trên 1 năm

  (Tự động)
 • 3 Năm

  3 Năm

  Dành cho tài khoản người đăng tin trên 2 năm

  (Tự động)
 • 4 Năm

  4 Năm

  Dành cho tài khoản người đăng tin trên 3 năm

  (Tự động)
 • 5 Năm

  5 Năm

  Dành cho tài khoản người đăng tin trên 4 năm

  (Tự động)
 • 6 Năm

  6 Năm

  Dành cho tài khoản người đăng tin trên 5 năm

  (Tự động)

Huy hiệu dành cho người tạo toplist

 • XU HƯỚNG

  XU HƯỚNG

  Huy hiệu khi có tin đăng lọt vào TOP TIN XU HƯỚNG của tuần

  (Tự động)
 • TOPLIST ĐẶC BIỆT

  TOPLIST ĐẶC BIỆT

  Huy hiệu khi có toplist được chọn là toplist đặc biệt

  (Được chọn bởi ban biên tập trangdangtin.com)
 • TOP THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU CỦA THÁNG

  TOP THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU CỦA THÁNG

  Huy hiệu khi trở thành người đăng tin tiêu biểu của tháng

  (Tự động)
 • TOP THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU CỦA NĂM

  TOP THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU CỦA NĂM

  Huy hiệu khi trở thành người đăng tin tiêu biểu của năm

  (Tự động)

Huy hiệu khi lọt vào top 20 thành viên của tháng

 • TOP 20 THÀNH VIÊN CỦA THÁNG

  TOP 20 THÀNH VIÊN CỦA THÁNG

  Huy hiệu khi lọt vào top 20 thành viên của tháng

  (Được chọn bởi ban biên tập trangdangtin.com)