Trung thực khi viết bài

Cho dù bạn biết hay không, đạo văn sẽ ảnh hưởng đến bạn theo một cách nào đó. Không quan trọng bạn là người sáng tạo nội dung trên Top Share hay là người tiêu thụ nội dung, đạo văn ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.

 

Nền tảng xuất bản nội dung của Top Share kiểm soát điều này rất chặt chẽ, bài viết khi gửi cho chúng tôi sẽ phải qua công đoạn kiểm tra phát hiện có đạo văn hay không.

 

Tại sao? Bởi vì đạo văn là một hành vi thiếu trung thực trong học tập, vi phạm đạo đức báo chí, và trên hết, là một tội phạm xuất bản.

 

Như vậy, bạn không muốn trở thành nạn nhân. Nếu tác phẩm của bạn chứa nội dung đạo văn, dù cố ý hay do thờ ơ, bạn sẽ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm trọng bao gồm:

• Hành động pháp lý
• Bồi thường tiền tệ và tiền phạt
• Danh tiếng bị tổn hại

 

Điều này không đề cập đến các hậu quả khác như hình phạt trùng lặp nội dung SEO và thứ hạng thấp hơn, mất niềm tin và nhiều hơn nữa.