English Zone

Danh mục English Zone (59 bài viết)
 • 172
 • 3

  Top 10 từ tiếng Anh có nguồn gốc kỳ lạ

  Chúng ta thường dùng từ "nice" để chỉ những điều tốt đẹp. Nhưng bạn biết không, từ ngữ này lúc...

  by Khuynh Du 22-06-2022

  • 301

   Top 7 Kênh Youtube Vừa Học Y Vừa Giúp Nâng Cao Khả Năng Tiếng Anh

   Trong thời đại công nghệ nguồn kiến thức ngoài đến chủ yếu từ sách vở, chúng ta còn có thể tìm...

   by Cún ham chơi 04-05-2022

   • 702
   • 4

    TOP 20 Những Cụm Động Từ Thông Dụng Trong Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ Cái U,V,W,X,Y,Z (Phần 5)

    Ở các cấp phổ thông trong chương trình giáo dục Tiếng Anh hiện hành hay các cuộc thi Tiếng Anh...

    by Sunflower 11-11-2021

    • 471
    • 4

     TOP 73 Những Cụm Động Từ Thông Dụng Trong Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ Cái P,Q,R,S,T (Phần 4)

     "Phrasal Verbs" là một trong những chủ đề từ vựng quan trọng không chỉ trong chương trình học Phổ...

     by Sunflower 22-11-2021

     • 595
     • 5

      TOP 78 Những Cụm Động Từ Thông Dụng Trong Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ Cái F,G,H,I,J (Phần 2)

      Ở các cấp phổ thông trong chương trình giáo dục Tiếng Anh hiện hành, cụm động từ đóng vai trò...

      by Sunflower 08-09-2021