Thống kê Top User chia sẻ trên facebook

# Avatar User Huy hiệu View/share/Vote Giá trị: View/Share
1
Vũ Thu Hường

201,705 view

4,895 share

4,291 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

2
Chè

269,744 view

2,642 share

1,080 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

3
Chanh

736,438 view

2,457 share

2,674 vote

0 VNĐ

298,000 VNĐ

4
Vũ Đỗ Hải Hà

2,271,032 view

1,623 share

6,365 vote

0 VNĐ

1,566,000 VNĐ

5
minhanto

1,347,797 view

1,441 share

2,695 vote

0 VNĐ

1,357,000 VNĐ