Thống kê Top User chia sẻ trên facebook

# Avatar User Huy hiệu View/share/Vote Giá trị: View/Share
1
LILY TRẦN

11,328 view

474 share

304 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

2
Vũ Đỗ Hải Hà

1,120,022 view

305 share

5,097 vote

0 VNĐ

1,566,000 VNĐ

3
lucylucy

758,704 view

282 share

3,776 vote

0 VNĐ

783,000 VNĐ

4
odin310

46,172 view

244 share

327 vote

0 VNĐ

57,000 VNĐ

5
minhanto

610,427 view

216 share

1,933 vote

0 VNĐ

1,357,000 VNĐ