Thống kê Top User chia sẻ trên facebook

# Avatar User Huy hiệu View/share/Vote Giá trị: View/Share
1
Vũ Thu Hường

55,516 view

3,991 share

2,871 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

2
Vũ Đỗ Hải Hà

1,586,964 view

1,617 share

6,024 vote

0 VNĐ

1,566,000 VNĐ

3
Chè

67,489 view

1,435 share

594 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

4
minhanto

891,684 view

1,297 share

2,527 vote

0 VNĐ

1,357,000 VNĐ

5
hồng anh

8,909 view

1,194 share

586 vote

0 VNĐ

0 VNĐ