Thống kê Top User chia sẻ trên facebook

# Avatar User Huy hiệu View/share/Vote Giá trị: View/Share
1
Vũ Thu Hường

82,853 view

4,316 share

3,058 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

2
Vũ Đỗ Hải Hà

1,837,213 view

1,620 share

6,175 vote

0 VNĐ

1,566,000 VNĐ

3
Chanh

458,492 view

1,462 share

2,024 vote

0 VNĐ

298,000 VNĐ

4
Chè

108,837 view

1,445 share

618 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

5
minhanto

1,051,318 view

1,429 share

2,650 vote

0 VNĐ

1,357,000 VNĐ