Thống kê Top User chia sẻ trên facebook

# Avatar User Huy hiệu View/share/Vote Giá trị: View/Share
1
Vũ Thu Hường

25,705 view

3,408 share

1,627 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

2
hồng anh

5,096 view

1,027 share

548 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

3
lucylucy

904,540 view

1,024 share

4,299 vote

0 VNĐ

783,000 VNĐ

4
Chè

18,524 view

1,000 share

465 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

5
Vũ Đỗ Hải Hà

1,283,150 view

899 share

5,544 vote

0 VNĐ

1,566,000 VNĐ