Carfosel 990 (STPP) - Bỉ

Carfosel 990 còn được gọi là Polyphosphate Food Grade, dạng màu trắng, không mùi, tan hoàn toàn trong nước, có tính hút ẩm, giữ nước. Trong sản xuất mì, bún, phở, hủ tiếu dùng để tạo độ dai ...

Carfosel 990 (STPP) - Bỉ
Mua bán rao vặt

Carfosel 990 còn được gọi là Polyphosphate Food Grade, dạng màu trắng, không mùi, tan hoàn toàn trong nước, có tính hút ẩm, giữ nước. Trong sản xuất mì, bún, phở, hủ tiếu dùng để tạo độ dai ...