Cung cấp xác mắm khô số lượng lớn

Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng xác mắm khô với chỉ tiêu như sau: Đạm ..........10 % min  Ẩm.............17% max  Tro............25% Các sạn......1% max Xuất xứ Việt Nam ...

Cung cấp xác mắm khô số lượng lớn
Mua bán rao vặt

Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng xác mắm khô với chỉ tiêu như sau: Đạm ..........10 % min  Ẩm.............17% max  Tro............25% Các sạn......1% max Xuất xứ Việt Nam ...