Edta Hà Lan 2 muối, edta hà lan 4 muối khử phèn, kim loại nặng trong ao

DISSOLVINE NA2 (EDTA 2 MUỐI) DISSOLVINE NA2 là edta dạng bột, đa dụng , tan tốt trong nước và cô lập linh hoạt được các ion kim loại trong ao. Thành phần: edta chiếm hơn 99% Công dụng: - EDTA ...

Edta Hà Lan 2 muối, edta hà lan 4 muối khử phèn, kim loại nặng trong ao
Mua bán rao vặt

DISSOLVINE NA2 (EDTA 2 MUỐI) DISSOLVINE NA2 là edta dạng bột, đa dụng , tan tốt trong nước và cô lập linh hoạt được các ion kim loại trong ao. Thành phần: edta chiếm hơn 99% Công dụng: - EDTA ...