Kế toán thuế, kế toán tổng hợp

Mai, tốt nghiệp DHKTQD, khoa kế toán, kinh nghiệm 10 năm trong các lĩnh vực xây dựng, thương mai, sản xuất, thành thạo các phần mềm, sổ sách báo cáo tài chính, nhận tư vấn thiết kế hệ thống quản ...

Kế toán thuế, kế toán tổng hợp
Mua bán rao vặt

Mai, tốt nghiệp DHKTQD, khoa kế toán, kinh nghiệm 10 năm trong các lĩnh vực xây dựng, thương mai, sản xuất, thành thạo các phần mềm, sổ sách báo cáo tài chính, nhận tư vấn thiết kế hệ thống quản ...