Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng Mỹ

– Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng tích hợp nhiều dấu vân tay & thẻ cảm ứng. – Công suất chứa 3.000 dấu vân tay & 3000Thẻ cảm ứng và Password + lấy ...

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng Mỹ
Mua bán rao vặt

– Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng tích hợp nhiều dấu vân tay & thẻ cảm ứng. – Công suất chứa 3.000 dấu vân tay & 3000Thẻ cảm ứng và Password + lấy ...