Nhận dạy sửa chữa Panel LCD bằng máy đóng Tab công nghệ cao , rất nhiều Panel ,pan bệnh cho bạn thực tập .Đến với chúng tôi , bảo đảm bạn thành nghề.

Hiện tượng trắng màn hình, âm bản. Màn hình rộp, gợn lóa hình trắng như bóng mây. Ảnh thấy mờ xương hay âm ảnh. Kẻ sọc ngang, sọc dọc hay bị bóng chữ Ảnh bị sai màu các nét chữ bị xé Mất 1/3 ...

Nhận dạy sửa chữa Panel LCD bằng máy đóng Tab công nghệ cao , rất nhiều Panel ,pan bệnh cho bạn thực tập .Đến với chúng tôi , bảo đảm bạn thành nghề.
Mua bán rao vặt

Hiện tượng trắng màn hình, âm bản. Màn hình rộp, gợn lóa hình trắng như bóng mây. Ảnh thấy mờ xương hay âm ảnh. Kẻ sọc ngang, sọc dọc hay bị bóng chữ Ảnh bị sai màu các nét chữ bị xé Mất 1/3 ...