Thợ May 1K - Số Lượng Lớn

- May theo công đoạn trong dây chuyền sản xuất - Làm việc theo sự sắp xếp của chuyền trưởng - Chưa biết may thì được đào tạo, hướng dẫn * Lương thử việc: 250k / 1 ngày * Lương sản phẩm (từ 5tr-12tr) ...

Thợ May 1K - Số Lượng Lớn
Mua bán rao vặt

- May theo công đoạn trong dây chuyền sản xuất - Làm việc theo sự sắp xếp của chuyền trưởng - Chưa biết may thì được đào tạo, hướng dẫn * Lương thử việc: 250k / 1 ngày * Lương sản phẩm (từ 5tr-12tr) ...