Top 10 người phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất qua các thập kỷ

Theo Marie Claire UK, dưới đây là những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong mỗi thập kỷ qua bao gồm các gương mặt phụ nữ nổi bật trong các lĩnh vực chính trị, kinh doanh, khoa học giáo dục, hoạt...

Top 10 người phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất qua các thập kỷ
Mua bán rao vặt

Theo Marie Claire UK, dưới đây là những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong mỗi thập kỷ qua bao gồm các gương mặt phụ nữ nổi bật trong các lĩnh vực chính trị, kinh doanh, khoa học giáo dục, hoạt...