Tuyển 03 nhân viên hành chính văn phòng

Cômg ty Cổ Phần Thực Phẩm Sức Khỏe Dịnh Dưỡng. cần tuyển gấp nhân viên - 01 nhân viên văn phòng ( trung cấp trở lên) - 03 nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng. - 20 lao động phổ thông.( ...

Tuyển 03 nhân viên hành chính văn phòng
Mua bán rao vặt

Cômg ty Cổ Phần Thực Phẩm Sức Khỏe Dịnh Dưỡng. cần tuyển gấp nhân viên - 01 nhân viên văn phòng ( trung cấp trở lên) - 03 nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng. - 20 lao động phổ thông.( ...