Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Không Cần Kinh Nghiệm

Phát triển kinh doanh theo đơn vị được bàn giao. + Duy trì tốt mối quan hệ kinh doanh hiện có với các Trường, Trung Tâm Giáo Dục được bàn giao. + Lập kế hoạch để khảo sát các trường, tư vấn về ...

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Không Cần Kinh Nghiệm
Mua bán rao vặt

Phát triển kinh doanh theo đơn vị được bàn giao. + Duy trì tốt mối quan hệ kinh doanh hiện có với các Trường, Trung Tâm Giáo Dục được bàn giao. + Lập kế hoạch để khảo sát các trường, tư vấn về ...