tuyển nhân viên phiên dịch

Mô tả chi tiết công việc * Mô tả: - Làm các công việc dịch tài liệu, giấy tờ liên quan đến công ty. - Phiên dịch viên cho quản lý khi có yêu cầu - Thực hiện các công việc khác được giao. - Trao ...

tuyển nhân viên phiên dịch
Mua bán rao vặt

Mô tả chi tiết công việc * Mô tả: - Làm các công việc dịch tài liệu, giấy tờ liên quan đến công ty. - Phiên dịch viên cho quản lý khi có yêu cầu - Thực hiện các công việc khác được giao. - Trao ...