Tuyển nhân viên tư vấn sản phẩm.

- Hiểu rõ các sản phẩm dịch vụ do công ty cung cấp. - Tư vấn tại công ty cho khách hàng và giải đáp thắc mắc -Chốt lịch hẹn, sẽ có bộ phận đi gặp khách. - Làm các công việc hành chính tại văn ...

Tuyển nhân viên tư vấn sản phẩm.
Mua bán rao vặt

- Hiểu rõ các sản phẩm dịch vụ do công ty cung cấp. - Tư vấn tại công ty cho khách hàng và giải đáp thắc mắc -Chốt lịch hẹn, sẽ có bộ phận đi gặp khách. - Làm các công việc hành chính tại văn ...