Tuyển sinh viên làm việc bán thời gian!!!

+ Điện thoại tư vấn,giới thiệu sản phẩm đến cho khách hàng. • + Danh sách sẽ được công ty cung cấp. • + Lắng nghe nhu cầu và cung cấp chương trình phù hợp. • +Đặt lịch hẹn, sẽ có bộ phận đi gặp ...

Tuyển sinh viên làm việc bán thời gian!!!
Mua bán rao vặt

+ Điện thoại tư vấn,giới thiệu sản phẩm đến cho khách hàng. • + Danh sách sẽ được công ty cung cấp. • + Lắng nghe nhu cầu và cung cấp chương trình phù hợp. • +Đặt lịch hẹn, sẽ có bộ phận đi gặp ...