[VinMart Hồ Chí Minh] Tuyển dụng nhân viên AN NINH - CHÍNH THỨC

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ NỘI BỘ tại TP Hồ Chí Minh ------------------------------------------------------------------------- Làm việc 8h/ca, nộp hồ sơ đi làm ngay Có tiền ăn ca hàng tháng ...

[VinMart Hồ Chí Minh] Tuyển dụng nhân viên AN NINH - CHÍNH THỨC
Mua bán rao vặt

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ NỘI BỘ tại TP Hồ Chí Minh ------------------------------------------------------------------------- Làm việc 8h/ca, nộp hồ sơ đi làm ngay Có tiền ăn ca hàng tháng ...