Yêu cầu nhập mô tả ảnh cho Topshare theo quy định mới

Các bạn CTV viên thân mến!

 

Hình ảnh cũng là một phần nội dung và nó cần được tối ưu hóa trên bài viết. Google không đọc được nội dung file ảnh, mà chỉ đọc được nội dung văn bản bài viết.Vì thế bạn cần nhập mô tả ảnh theo đúng chuẩn để tối ưu hóa bài viết.

 

Hướng Dẫn Đặt Mô Tả Ảnh/ Video Đúng Chuẩn:
 
- Nội dung ảnh/ video phải phù hợp với chủ đề trên trang, làm rõ ý nghĩa bài viết.
- Yêu cầu ảnh/video đều phải có mô tả bên dưới. Khi bạn thêm từ khóa vào phần mô tả hình ảnh/ video sẽ làm cho bài viết của bạn nghiệp và thu hút hơn.
- Nội dung mô tả hình ảnh/ video nên liên quan đến từ khóa. Chúng tôi không chấp nhận việc tác giả lấy tên top làm mô tả ảnh cho bài viết.
- Quy chuẩn đặt từ khóa bài viết đối với mô tả ảnh/video yêu cầu có ít nhất 1 từ khóa chính và phải có thêm từ khóa phụ.
- Ghi rõ nguồn ảnh lấy từ website nào.
 
* Ví dụ:
 
- Tên top 2: Cháo vịt Thanh Đa - Góc nhà lá
- Thì mô tả ảnh đúng chuẩn là: Cháo vịt Thanh Đa - Góc nhà lá chuyên phục vụ các món cháo và món gỏi. Nguồn ảnh: Foody