Cách báo cáo bài viết xấu

Nhằm tạo môi trường lành mạnh và công bằng cho cộng đồng Top Share, bản quyền bài viết trên Top Share thuộc về tác giả và website Top.trangdangtin.com. Mọi hành vi vi phạm bản quyền có thể sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến uy tín cũng như doanh thu của tác giả với mỗi bài viết. Vì thế, Top Share hướng dẫn tác giả cách báo cáo bài viết xấu với Web Master.

 

Vào chi tiết bất kỳ bài đăng nào bạn muốn báo xấu. Click vào button “Báo xấu”. 

 

Điền thông Tin lý do bạn muốn báo xấu cho webmaster kèm theo đường link bài viết.