Postcasts Lauren

Tập có sẵn
  • 01-08-2022 #10085 - Top 10 cách gây ấn tượng trong lần gặp đầu tiên

    Chỉ cần một cái nhìn nhanh, có thể là ba giây, để ai đó đánh giá bạn khi bạn gặp nhau lần đầu tiên. Trong thời gian ngắn này, người khác đưa ra ý kiến về bạn dựa trên ngoại hình, ngôn ngữ cơ thể, thái độ của bạn, phong cách của bạn và cách bạn mặc quần áo. Với mỗi cuộc gặp gỡ mới, bạn được đánh giá và ấn tượng của một người khác về bạn được hình thành. Những ấn tượng đầu tiên này có thể gần như không thể đảo ngược hoặc thay đổi và chúng thường được xây dựng cho mối quan hệ sau đó.

  • 16-07-2022 #9832 - Top 10 điều bạn sẽ cảm thấy hối tiếc sau 10 năm nữa

    Những lựa chọn bạn đưa ra hôm nay sẽ xác định nơi bạn tìm thấy mình 10 năm kể từ bây giờ. Bạn có đang đưa ra những lựa chọn mà bạn sẽ hối tiếc? Sự hối tiếc là một trạng thái cảm xúc tiêu cực liên quan đến cảm giác tiếc nuối vì một sự lựa chọn trong quá khứ. Nó thường đi kèm với cảm giác mất mát và dẫn đến tự trách mình. Khi chúng ta hối hận vì đã làm một cái gì đó hoặc không thực hiện một mục tiêu nào đó, chúng ta ước chúng ta đáng lẽ ra nên làm những điều khác biệt ngay khi mình có cơ hội....