Postcasts Mya Muối

Mya Muối

Mya Muối

Truy cập vào trang web

Vui vẻ hong quạo

Tập có sẵn
  • 20-07-2022 #9879 - Top 20 mẹo khiến người xung quanh dễ dàng trở nên yêu mến bạn

    Mọi người nói chuyện với bạn, bạn nhận được nhiều ưu ái hơn, bạn có nhiều bạn bè hơn và mọi người đều yêu mến bạn. Vậy bạn có muốn được yêu mến không? Tất nhiên, bạn có! Vấn đề là, có một sự khác biệt rất lớn giữa tốt và dễ mến. Khi bạn tốt, bạn chỉ là vậy - tốt. Bạn không làm ai khó chịu, bạn không xúc phạm và bạn khá dễ chịu. Tuy nhiên, nếu bạn dễ mến, bạn có những phẩm chất thu hút mọi người đến với bạn. Họ thấy bạn vui tính, tôn trọng, dễ nói chuyện, biết lắng nghe, v..v.. Bạn có...