Đăng ký viết bài chủ đề "truyện tranh ngôn tình "

Đăng ký viết bài chủ đề "truyện tranh ngôn tình "

Các bạn hãy tìm hiểu trên internet để viết môt bài viết top về chủ đề "truyện tranh ngôn tình "

Nhuận bút

Nhuận bút thông thường theo tiêu chí đánh giá của Topshare + Bonus 20.000 VNĐ

Điều kiện tham gia
 • Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "truyện tranh ngôn tình "
 • Phải Đăng ký tiêu đề bài viết để duyệt trước khi viết bài. 
 • Tiêu đề yêu cầu phải có từ "Nhất" 
 • Trong bài viết phải có  "truyện tranh ngôn tình"
 • Hướng dẫn: https://top.trangdangtin.com/blog/huong-dan-dang-ky-viet-bai-topshare-theo-yeu-cau-nhan-nhuan-but-cao-25.html
 • Nếu tiêu đề bài viết mình đăng ký đã được duyêt tác gỉa cần thực hiện viết bài và cần gửi bài viết hoàn thành đến Topshare trong thời gian quy định: trong vòng 48 tiếng.
 • Topshare duyệt bài viết của tác giả theo tiêu chí đánh giá nhuận bút bài viết trên Topshare.
 • Sau khi bài viết được duyệt tác giả có thể mang link bài viết đã đăng ký đó gửi lại vào website để BQT Topshare sẽ tiến<
Từ khóa
 • truyện tranh ngôn tình full
 • truyện tranh ngôn tình hiện đại
 • truyện tranh ngôn tình cổ đại
 • truyện tranh ngôn tình có thịt full
 • truyện tranh ngôn tình hay nhất
 • truyện tranh ngôn tình nettruyen
 • truyện tranh ngôn tình tổng tài (h+)
 • truyện tranh ngôn tình tổng tài bá đạo
Những việc cần làm
 • Tìm hiểu kỹ đề tài này trên mạng internet, không trùng lặp với các website khác
 • Bạn hãy viết bài dạng top về chủ đề "truyện tranh ngôn tình "
 • Chỉ chọn danh mục TRUYỆN cho bài viết chủ đề "truyện tranh ngôn tình "
 • Bài viết tối thiểu 1500 Từ.
 • Tên hình ảnh bài viết phải được lưu theo chủ đề
 • Đảm bảo từ 10 Top List trở lên trong bài viết và phải đạt chuẩn theo qui định của Top Share. 
 • Các top list trong bài không trùng lặp với một số bài hiện tại.
 • Có video minh họa cho bài viết là một lợi thế.
 • Có thể sẽ có nhiều bạn đăng ký viết bài này nhưng BQT chỉ chọn 1 bài đạt để trả nhuận bút cao, những bạn còn lại sẽ hưởng mức nhuận bút thông thường.

Chiến dịch đã hết hạn ứng tuyển, vui lòng chọn chiến dịch khác tại đây.