Cung cấp bột cá biển nguyên chất số lượng lớn

Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp bột cá biển đạm 50,55,60 với chỉ tiêu sau: Bột cá đạm 50 : Đạm: 50% , Tro: 20 max, Ẩm : 10% Bột cá đạm 55 : Đạm: 55%,  Ẩm: 10 max, Tro: 25 max Bột cá đạm ...

Cung cấp bột cá biển nguyên chất số lượng lớn
Mua bán rao vặt

Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp bột cá biển đạm 50,55,60 với chỉ tiêu sau: Bột cá đạm 50 : Đạm: 50% , Tro: 20 max, Ẩm : 10% Bột cá đạm 55 : Đạm: 55%,  Ẩm: 10 max, Tro: 25 max Bột cá đạm ...