Top 10 chiều không gian theo giả thuyết của các nhà khoa học

Không gian 3 chiều, không gian chúng ta sống, là một khoảng ba chiều không biên giới trong đó các vật thể và sự kiện có vị trí và hướng tương đối với nhau. Không gian vật lý thường được hiểu trong...

Top 10 chiều không gian theo giả thuyết của các nhà khoa học
Mua bán rao vặt

Không gian 3 chiều, không gian chúng ta sống, là một khoảng ba chiều không biên giới trong đó các vật thể và sự kiện có vị trí và hướng tương đối với nhau. Không gian vật lý thường được hiểu trong...