Tuyển Dụng 2 Kỹ Thuật Viên Spa làm việc tại Thủ Đức, HCM.

Thông Báo Tuyển Dụng Kỹ Thuật Viên Spa. Kim Ngân spa cần tuyển dụng thêm 2 bạn KTV nữ.  - Yêu cầu: biết Massage Body, massage facial, lấy nhân mụn, tắm trắng, giảm béo bụng( không biết dịch ...

Tuyển Dụng 2 Kỹ Thuật Viên Spa làm việc tại Thủ Đức, HCM.
Mua bán rao vặt

Thông Báo Tuyển Dụng Kỹ Thuật Viên Spa. Kim Ngân spa cần tuyển dụng thêm 2 bạn KTV nữ.  - Yêu cầu: biết Massage Body, massage facial, lấy nhân mụn, tắm trắng, giảm béo bụng( không biết dịch ...