Thông báo mới! TOP SHARE

Top 10 sự thật thú vị về nguyên tố Hydro

  • 512 views
  • 2 likes
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by Khuynh Du 29-06-2022

Mặc dù hydro là nguyên tố đơn giản và nhẹ nhất trong bảng tuần hoàn, nhưng nó thực sự gây ấn tượng. Hydro là nguyên tố phong phú nhất và nó tạo nên hầu hết các vật chất trong vũ trụ. Hóa chất mạnh này cũng có thể cung cấp nhiên liệu cho các ngôi sao, ô tô và tàu tên lửa. Nó cũng là một trong những nguồn nhiên liệu sạch đầy hứa hẹn nhất. Tìm hiểu thêm về nguyên tố có giá trị này với những sự thật hấp dẫn về hydro. Say đây Topshare xin gửi đến bạn đọc bài viết Top 10 sự thật thú vị về nguyên tố Hydro.

1 Hydro tạo nên hầu hết các vật chất trong vũ trụ
Vote
25%

2

by Khuynh Du 29-06-2022

Một trong những sự thật thiết yếu nhất về hydro là nó chiếm một phần rất lớn của tất cả các vật chất bình thường trong vũ trụ . Nó chiếm khoảng hơn 90% vật chất bình thường theo số lượng và khoảng 75% khối lượng. Hầu hết các ngôi sao, đám mây phân tử và các khối khí khổng lồ đều bao gồm hydro.

Hydro thường tồn tại trong vũ trụ ở trạng thái nguyên tử hoặc ở dạng plasma.

Tuy nhiên, trên Trái đất , hydro thường tồn tại dưới dạng khí hoặc kết hợp với các nguyên tố khác. Mặc dù hydro rất dồi dào, nhưng ở dạng khí diatomic (H2) của nó là một tài nguyên khá hiếm trong bầu khí quyển của chúng ta. Hydro ở dạng khí chỉ chiếm khoảng 0,00005% không khí mà chúng ta hít thở.

2 Hydro tạo nên hầu hết các vật chất trong vũ trụ
Vote
50%

2

by Khuynh Du 29-06-2022

Một trong những sự thật thiết yếu nhất về hydro là nó chiếm một phần rất lớn của tất cả các vật chất bình thường trong vũ trụ . Nó chiếm khoảng hơn 90% vật chất bình thường theo số lượng và khoảng 75% khối lượng. Hầu hết các ngôi sao, đám mây phân tử và các khối khí khổng lồ đều bao gồm hydro.

Hydro thường tồn tại trong vũ trụ ở trạng thái nguyên tử hoặc ở dạng plasma.

Tuy nhiên, trên Trái đất , hydro thường tồn tại dưới dạng khí hoặc kết hợp với các nguyên tố khác. Mặc dù hydro rất dồi dào, nhưng ở dạng khí diatomic (H2) của nó là một tài nguyên khá hiếm trong bầu khí quyển của chúng ta. Hydro ở dạng khí chỉ chiếm khoảng 0,00005% không khí mà chúng ta hít thở.

3 Hydro tạo nên hầu hết các vật chất trong vũ trụ
Vote
0%

2

by Khuynh Du 29-06-2022

Một trong những sự thật thiết yếu nhất về hydro là nó chiếm một phần rất lớn của tất cả các vật chất bình thường trong vũ trụ . Nó chiếm khoảng hơn 90% vật chất bình thường theo số lượng và khoảng 75% khối lượng. Hầu hết các ngôi sao, đám mây phân tử và các khối khí khổng lồ đều bao gồm hydro.

Hydro thường tồn tại trong vũ trụ ở trạng thái nguyên tử hoặc ở dạng plasma.

Tuy nhiên, trên Trái đất , hydro thường tồn tại dưới dạng khí hoặc kết hợp với các nguyên tố khác. Mặc dù hydro rất dồi dào, nhưng ở dạng khí diatomic (H2) của nó là một tài nguyên khá hiếm trong bầu khí quyển của chúng ta. Hydro ở dạng khí chỉ chiếm khoảng 0,00005% không khí mà chúng ta hít thở.

4 Hydro tạo nên hầu hết các vật chất trong vũ trụ
Vote
0%

2

by Khuynh Du 29-06-2022

Một trong những sự thật thiết yếu nhất về hydro là nó chiếm một phần rất lớn của tất cả các vật chất bình thường trong vũ trụ . Nó chiếm khoảng hơn 90% vật chất bình thường theo số lượng và khoảng 75% khối lượng. Hầu hết các ngôi sao, đám mây phân tử và các khối khí khổng lồ đều bao gồm hydro.

Hydro thường tồn tại trong vũ trụ ở trạng thái nguyên tử hoặc ở dạng plasma.

Tuy nhiên, trên Trái đất , hydro thường tồn tại dưới dạng khí hoặc kết hợp với các nguyên tố khác. Mặc dù hydro rất dồi dào, nhưng ở dạng khí diatomic (H2) của nó là một tài nguyên khá hiếm trong bầu khí quyển của chúng ta. Hydro ở dạng khí chỉ chiếm khoảng 0,00005% không khí mà chúng ta hít thở.

5 Hydro tạo nên hầu hết các vật chất trong vũ trụ
Vote
25%

2

by Khuynh Du 29-06-2022

Một trong những sự thật thiết yếu nhất về hydro là nó chiếm một phần rất lớn của tất cả các vật chất bình thường trong vũ trụ . Nó chiếm khoảng hơn 90% vật chất bình thường theo số lượng và khoảng 75% khối lượng. Hầu hết các ngôi sao, đám mây phân tử và các khối khí khổng lồ đều bao gồm hydro.

Hydro thường tồn tại trong vũ trụ ở trạng thái nguyên tử hoặc ở dạng plasma.

Tuy nhiên, trên Trái đất , hydro thường tồn tại dưới dạng khí hoặc kết hợp với các nguyên tố khác. Mặc dù hydro rất dồi dào, nhưng ở dạng khí diatomic (H2) của nó là một tài nguyên khá hiếm trong bầu khí quyển của chúng ta. Hydro ở dạng khí chỉ chiếm khoảng 0,00005% không khí mà chúng ta hít thở.

Tears in Heaven