Thống kê Top User chia sẻ trên facebook của Tuần này

# Avatar User Huy hiệu View/share/Vote Giá trị: View/Share
1
Vũ Thu Hường

325 view

205 share

29 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

2
Chanh

1,464 view

59 share

33 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

3
Suối Xanh

222 view

44 share

16 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

4
lucylucy

3,710 view

43 share

34 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

5
Anna

325 view

41 share

13 vote

0 VNĐ

0 VNĐ