ACID HỮU CƠ V&V

1. ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM - Không gây ăn mòn, an toàn hơn cho người sử dụng. - Màu trắng xám 2. THÀNH PHẦN - Acid Phosphoric 7% min - Acid Formic 22% min - Acid Lactic 10% min - Các dẫn xuất của các ...

ACID HỮU CƠ V&V
Mua bán rao vặt

1. ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM - Không gây ăn mòn, an toàn hơn cho người sử dụng. - Màu trắng xám 2. THÀNH PHẦN - Acid Phosphoric 7% min - Acid Formic 22% min - Acid Lactic 10% min - Các dẫn xuất của các ...