Cơ chế xử lý vi phạm đối với các tác giả trên Top Share

Bản quyền trên Top Share


Bản quyền là một chủ đề quan trọng đối với cộng đồng Top Share. Dưới đây, bạn có thể tìm hiểu cách quản lý quyền trên Top Share và tìm hiểu thêm về việc tôn trọng quyền của người khác.

Đối với các tác giả trên topshare.com.vn thì hình thức xử lý vi phạm nội qui của website như bên dưới nhằm đảm bảo website phát triển bền vững, tạo ra thu nhập cho các bạn và đóng góp kiến thức cho cộng đồng. Các tác giả khi đăng ký đã đồng ý về Điều khoản sử dụngChính sách bản quyền

 

 

Đối với tác giả vi phạm bản quyền

 

  • Khi ban quản trị website nhận được khiếu nại vi phạm bản quyền với google ( Theo đạo luật bản quyền số DMCA) đối với bài viết hoặc hình ảnh của tác giả thì bài viết sẽ bị xóa bỏ trên hệ thống và có nghĩa tiền nhuận bút bài viết và tiền tính lượt view, lượt share trên Top Share của tác giả sẽ bị trừ hoàn toàn.
  • Nếu Ban Quản Trị website nhận được 2 cảnh báo vi phạm bản quyền từ tài khoản của bạn trở lên thì:

  1. Tài khoản của bạn cùng với tất cả các bài viết có liên kết với tài khoản này sẽ bị chấm dứt hoạt động.
  2. Tất cả các bài viết đã tải lên tài khoản của bạn sẽ bị xóa.
  3. Bạn không thể tạo tài khoản mới
  • Topshare.com.vn tôn trọng sự sáng tạo và công sức của mọi tác giả, nhà xuất bản.
  • Thông tin trên Internet là nguồn được tham khảo nhưng không được copy 100%. 
  • Topshare.com.vn luôn tôn trọng bản quyền và sẵn sàng hợp tác và xử lý mọi vi phạm với các bên để tạo nên văn hóa internet.
  • Nếu có bất kỳ hình ảnh nào là bản quyền của bạn, không được phép sử dụng chỉ cần liên hệ với chúng tôi để gỡ bỏ trong vòng 48 giờ.