Hướng dẫn xem thống kê vote

Để xem và theo dõi lượt lượt vote các bài viết của mình, tác giả làm theo các bước sao:

 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản topshare.com.vn

 

Bước 2: Xem thống kê vote trong ngày của chính mình hoặc tác giả khác

 

- Tại trang chủ của topshare.com.vn bạn chọn bài viết bất kỳ và click vào tên tác giả sẽ dẫn bạn đến trang profile của tác giả đó.

 

 

- Tại trang profile của tác giả bạn kéo đến gần cuối trang sẽ có biểu đò thống kê lượt vote theo ngày trong tuần.

 

 

- Bạn có thể click vào từng cột biểu đồ theo ngày để xem chi tiết lượt vote của từng bài viết trong ngày đó.

 

 

- Nếu bạn muốn xem chi tiết số lượt vote của mỗi top trong bài viết bạn có thể click vào tiêu đề từng bài viết để xem.

 

 

- Nếu bạn muốn xem thống kê tất cả lượt vote của tất cả bài viết của tác giả đó thì tại biểu đồ thống kê view trong ngày bạn click chọn nút "More" để dẫn đến "Thống kê vote của tác giả"

 

 

 

Bước 3: Xem thống kê của tất cả bài viết trên Topshare.com.vn

 

- Tại trang chủ của topshare.com.vn bạn chọn "Thống kê" để xem.

 

 

 


Tìm hiểu thêm các qui định khác trên Top Share: