Quy định mới cung cấp đầy đủ thông tin để nhận được nhuận bút

Điền đầy đủ thông tin theo qui định bắt buộc và cung cấp CMND/ Thẻ căn cước đầy đủ 2 mặt. Nếu không có đầy đủ thông tin bắt buộc thì chúng tôi tạm thời không thanh toán nhuận bút cho đến khi nhận được đầy đủ thông tin.

 

Cài đặt thông tin tài khoản thanh toán của bạn. Vào phần Thông tin tài chính

Chọn cài đặt thanh toán, điền thông tin cá nhân, số tài khoản,…Điền đầy đủ thông tin theo qui định bắt buộc và cung cấp CMND/ Thẻ căn cước đầy đủ 2 mặt. Nếu không có đầy đủ thông tin bắt buộc thì chúng tôi tạm thời không thanh toán nhuận bút cho đến khi nhận được đầy đủ thông tin.

 

 

Bước 4: Yêu cầu rút tiền. Điền số tiền bạn muốn rút, chọn “Yêu cầu thanh toán”

Bạn có thể theo dõi tình trạng thái thanh toán của mình qua phần “Lịch sử thanh toán”