Quy trình thanh toán nhuận bút

Topshare thực hiện quá trình thanh toán nhuận bút hàng tháng cho tác giả theo các bước sau đây:

  • Qua 24h ngày cuối cùng của tháng, hệ thống Topshare tự động thực hiện lệnh rút tiền cho tất cả user. Các user sẽ không cần phải làm lệnh rút tiền như trước. 

  • Lệnh rút tiền sẽ thực hiện chuyển hết số tiền hiện có trong tài khoản của user vào tài khoản ngân hàng đã khai báo trên hệ thống (Quy Định Mới Cung Cấp Đầy Đủ Thông Tin Để Nhận Được Nhuận Bút) . Tài khoản có tổng số tiền < 200.000 VNĐ sẽ không được thực hiện lệnh và số tiền đó sẽ được cộng dồn vào tháng tiếp theo cho đến khi tổng số tiền trong tài khoản đủ điều kiện để được thực hiện lệnh rút.

  • Những lệnh rút có tổng số tiền cần thanh toán từ 2.000.000 VNĐ trở lên thì hệ thống sẽ tự động trừ thuế TNCN 10% từ tài khoản của chính tác giả.

  • Với mức nhuận bút trong tháng >= 200.000 VNĐ tác giả sẽ được chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng (tác giả chịu phí chuyển khoản).

  • Với mức nhuận bút trong tháng < 200.000 VNĐ tác giả sẽ được cộng dồn vào tháng kế tiếp.

  • Phí chuyển khoản được quy định: 15.000 VNĐ/ 1 lần giao dịch.

  • Trong trường hợp ngày thanh toán nhuận bút rơi vào ngày cuối tuần ( thứ 7, Chủ Nhật). Nhuận bút sẽ chuyển vào thứ 2 của tuần kế tiếp.