Thông Báo Mới Về Qui Định Duyệt Nhuận Bút Kể Từ Ngày 09/12/2019 [Tương Tác Của Bài Viết]

BQT xin trân trọng thông báo đến các tác giả về quy định duyệt nhuận bút mới của topshare.com.vn.

 

Kể từ ngày 09/12/2019 tất cả các bài viết mới trên top.trangdangtin.com sau khi được duyệt để nhận được nhuận bút thì bài viết cần đạt đủ các yêu cầu sau:

- Thứ nhất: Bài viết cần có ít nhất 1like/share. 

- Thứ hai: Bài viết cần có ít nhất 3 lượt vote từ độc giả (tác giả có thể vote cho chính bài viết của mình).

 

* Lưu ý: Mỗi user chỉ được vote 1 lần/1 bài viết/1 ngày.

 

Với quy định trên topshare.com.vn mong muốn tất cả bài viết đạt được sự tương tác cao với độc giả và mang lại hiệu quả bài viết cao. Vì thế các tác gải của topshare.com.vn cần lưu ý và nắm rõ quy định trên để tránh ảnh hưởng đến thu nhập hàng tháng của mình.

 

Trân trọng!


Tìm hiểu thêm các qui định khác trên Top Share: