Thông báo quy định thanh toán tiền nhuận bút mới

BQT xin thông báo đến các tác giả của Topshare quy định thanh toán tiền nhuận bút mới với các nội dung sau:

Thứ nhất: Quy định ngày trả nhuận bút.

- Qua 24h ngày cuối cùng của tháng, hệ thống Topshare tự động thực hiện lệnh rút tiền cho tất cả user. Các user sẽ không cần phải làm lệnh rút tiền như trước. 

- Lệnh rút tiền sẽ thực hiện chuyển hết số tiền hiện có trong tài khoản của user vào tài khoản ngân hàng đã khai báo trên hệ thống (Quy Định Mới Cung Cấp Đầy Đủ Thông Tin Để Nhận Được Nhuận Bút) . Tài khoản có tổng số tiền < 200.000 VNĐ sẽ không được thực hiện lệnh và số tiền đó sẽ được cộng dồn vào tháng tiếp theo cho đến khi tổng số tiền trong tài khoản đủ điều kiện để được thực hiện lệnh rút.
- Từ ngày 01/04/2021, Top Share sẽ dời lịch thanh toán nhuận bút CTV Top Share vào ngày 20 hằng tháng ( thay vì ngày 15 hằng tháng như cũ).

 

Thứ hai: Quy định trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

 

- Những lệnh rút có tổng số tiền cần thanh toán từ 2.000.000 VNĐ trở lên thì hệ thống sẽ tự động trừ thuế TNCN 10% từ tài khoản của chính tác giả.

- Các bạn có thể tra cứu lịch sử giao dịch của mình trên hệ thống để biết thu nhập và khoản trừ thuế TNCN, phí giao dịch,...

- Theo đó, trường hợp công ty ký hợp đồng dịch vụ và trả tiền công cho cá nhân dưới 2 triệu/lần thì không phải khấu trừ thuế 10% trên mức chi trả thu nhập. Tuy nhiên, bạn có trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế theo Điều 12 Thông tư 151/2014/TT-BTC

 

Thứ ba: Quuy định trừ phí chuyển khoản.

 

- Với mức nhuận bút trong tháng >= 200.000 VNĐ tác giả sẽ được chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng (tác giả chịu phí chuyển khoản).

- Với mức nhuận bút trong tháng < 200.000 VNĐ tác giả sẽ được cộng dồn vào tháng kế tiếp.

- Phí chuyển khoản được quy định: 15.000 VNĐ/ 1 lần giao dịch.